Върни се горе

Министърът на земеделието се срещна с генералния директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК Чарлина Вичева

„България е силно ангажирана с постигането на устойчиво рибарство и аквакултури в дългосрочен план“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов след среща с генералния директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК Чарлина Вичева, която е на посещение в София по покана на Министерство на земеделието.

„Съвместните ни действия на ниво ЕС са предпоставка за справяне с трудностите и за постигане на целите на Общата политика в областта на рибарството в Черно море“, каза министърът на земеделието.

Той посочи, че в резултат на положените усилия за управление на ресурсите, включително и за постигане на целите на Общата политика в областта на рибарството, се наблюдава осезаем напредък при управлението на риболова и развитието на аквакултурите в Черно море.

„Потвърдих, че България ще  продължи с фокусираните си действия за изпълнение на общите цели, залегнали в новата Стратегия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море  и поетите политически ангажименти за устойчивост на рибарството“, каза още министър Иван Иванов.

Земеделският министър посочи, че българският риболовен флот, опериращ в Черно море, се състои от над 1 800 риболовни кораба, от които преобладаващата част извършват дребномащабен крайбрежен риболов, реализирайки близо една четвърт от общия улов на Република България в Черно море. „Всички вие сте наясно колко много означават риболовът и аквакултурите за икономиката и стабилността на крайбрежните региони, и колко силно зависими са те от тези дейности“, каза земеделският министър.

Той припомни, че през последните две години сектор Рибарство бе силно засегнат следствие на пандемията от Covid-19. „Всички признаци за подобряване състоянието на сектора през настоящата година бяха заличени, в резултат на случващото се в Украйна. Усложнената ситуация в Черно море продължава да оказва изключително неблагоприятно пряко и косвено въздействие върху дейността и нормалното функциониране на българските оператори. Силната ни загриженост за бъдещето на сектора обуслови и искането ни до Европейската комисия, отправено на 15 март, за спешно съдействие по отношение на оказването на извънредна подкрепа за сектор Рибарство. В тази връзка искам да изразя дълбоката си благодарност към госпожа Вичева за навременната реакция и поетата инициатива за промени в регламента за Европейския фонд за морско дело и рибарство. С тези промени България ще може да отговори по адекватен начин на проблемите, свързани с дейността на сектора в Черно море“, каза министърът.

Той допълни, че България наскоро отправи до Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ искане за прехвърляне на неусвоеното през 2021 г. количество квота за калкан към риболовните възможности за улов на този вид за 2023 г., както и запазване през следващата година на нивата на общ допустим улов  на калкан.

Чарлина Вичева: Уверена съм, че нашето ползотворно сътрудничество ще продължи и в бъдеще

От своя страна Чарлина Вичева заяви подкрепата на Европейската комисия за това искане на България, като допълни, че на страната ще бъде оказано съдействие по този въпрос на предстоящите срещи на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и Черно море.

Тя каза още, че в резултат на устойчивото многогодишно управление на рибните ресурси и системата за управление, в която участват България, Румъния и Турция, е преодолян трендът за намаляваща биомаса при калкана и сега имаме тенденция към увеличение.

„Работим заедно и съм изключително доволна от отзивчивостта на българската страна по отношение на нашите препоръки и съвместната работа с останалите страни от региона“, допълни генералният директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК.

„Уверен съм, че нашето ползотворно сътрудничество ще продължи и в бъдеще, допринасяйки за постигането на още по-добри резултати в общите ни усилия за устойчива експлоатация на рибните запаси в Черно море и за  конкурентоспособен сектор. Уверен съм, че в тези трудни за черноморския регион времена с обединени усилия ще спомогнем за справяне с предизвикателствата и да смекчим негативните последици за сектора, следствие от възникналите кризи“, каза министър Иван Иванов.

Сподели в: