Върни се горе

Министерството на земеделието обявява конкурс за студент, който да стане съветник в политическия кабинет. Той ще бъде пълноправен член на екипа на министър Явор Гечев и ще участва в решаването на актуалните въпроси в сектор „Земеделие“.

В конкурса могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в аграрни или лесовъдни направления в университетите в страната. С избраните кандидати ще се проведе допълнително събеседване, за да бъдат оценени лидерските им качества, уменията им за водене на преговори и работа в екип.

Желаещите да участват трябва да изготвят кратка концепция/предложение за справяне с един от двата казуса в сектора: кризата с дървата за огрев или защитата на българските зърнопроизводители в контекста на засиления внос на зърно от Украйна. Предложенията трябва да бъдат ясно обосновани, реалистични и да се посочат добри практики. Въвеждането на иновации, на дейности за опазване на околната среда, разкриването на работни места и включването на младежи и хора от уязвими групи ще носят допълнителни точки на участниците.

Важно е студентите да попълнят заявление, което да съдържа: имена и данни на кандидата, кратко представяне и мотиви за участие в конкурса, както и описание на идеята за решение на един от определените казуси. Кандидатите ще могат да подават своите документи за участие до 9 септември 2022 г., включително, на e-mail: Student@mzh.government.bg

Всички условия за участие в конкурса, вкл. образец на заявлението за участие, темите и критериите за оценка, са публикувани на страницата на МЗм: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/

Сподели в: