Върни се горе

Една от целите в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за периода 2023-2027 г. е да се повиши конкурентоспособността на българските производители на плодове и зеленчуци и да бъде насърчено сдружаването между тях. Това посочиха заместник-министрите на земеделието Момчил Неков и Иван Христанов, които участват в специализираното изложение по градинарство - Green tech в Амстердам. Форумът се провежда в периода 14-16 юни, като основен фокус е представянето на новостите в градинарството.
Като част от програмата на изложение Green tech заместник-министър Христанов изнесе презентация за състоянието и перспективите за развитие на сектор плодове и зеленчуци, като българската делегация взе участие в работна среща, свързана с нуждата от иновации и технологии, както и с фондовете за финансиране в сектора. В презентацията си Иван Христанов посочи, че в момента в България има общо 44 групи и организации на производители, обединяващи общо 580 фермери. Основни сектори на сдружаване са: плодове и зеленчуци, мед и пчелни продукти, мляко и млечни продукти, месо и зърнени храни. Той припомни, че в Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени средства за дигитализацията на сектора.
Пред участниците в събитието заместник-министърът на земеделието Момичл Неков изтъкна, че интервенциите в Стратегическия план целят да се възстанови интересът към производството на плодове и зеленчуци, да се стимулират късите вериги на доставки, както и да се насърчи производството на традиционните за България сортове. Той допълни, че оранжерийното производство в България има важен дял в производството у нас, като значителна част от продукцията е за износ.
Делегацията участва и в семинар, посветен на търсенето на решения за високите цени на енергията в градинарството и отглеждането на зеленчуци без използване на изкопаеми горива.
В рамките на работното си посещение в Нидерландия Иван Христанов и Момчил Неков посетиха водещ оранжериен комплекс с площ от 50 дка, специализиран в производството на пипер и практикуващ енергийно щадящо производство, иновативни начини на заготовка на продукцията и прилагане на къса верига за реализация. Производителите представиха решения за автоматизация и използването на геотермален източник за затопляне на водата като източник на енергия, като посочиха още, че работят в кооператив и това им е позволило да се възползват от европейско финансиране за сортиращите и пакетажни машини.

Сподели в: