Върни се горе

Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов и министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, заедно с представители на всички отговорни държавни институции, набелязаха спешни мерки за ремонт на язовир „Огоста“.  В нея участваха народния представител Ванина Вецина, представители на Държавната консолидационна компания (ДКК), на „Напоителни системи“ ЕАД, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), „Монтажи“ ЕАД, експерти и инженери.

На срещата в икономическото министерство всички се обединиха около необходимостта от спешен ремонт на язовира, така че да бъде минимизиран риска за населението от възможно преливане. Набелязан бе ясен план за действие между отговорните държавни институции. До края на другата седмица ще бъде прехвърлен един екземпляр от документацията за ремонта от ДКК към Министерството на земеделието и храните, който е собственик на язовир „Огоста“, а до месец трябва бъде обявена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител. Има изготвен проект и разрешение за строеж, стана ясно още на срещата.

„След извършена проверка бе установено, че разрешителното за строеж на язовир Огоста изтича през април 2025 г. Необходимо е бързо да задвижим документално процедурата между институциите, така че да имаме ясен план за ремонта на язовира“, каза икономическият министър Богдан Богданов.

„През годините ремонтът на язовир Огоста не е бил приоритизиран, а парите са изхарчени“, каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев. По неговите думи са необходими спешни действия, така че да бъде намален рискът от възможни аварийни ситуации.

На срещата бяха обсъдени още възможностите за осигуряване на частичен финансов ресурс за ремонта на язовира, като по предварителни разчети ще са необходими около 10 млн. лева.

Акцент по време на срещата бе поставен и върху определянето на това за какво ще бъде използван язовирът. В тази връзка Министерство на земеделието и храните е започнало процедура за анализ и оценка на язовирната стена на язовир Огоста.

Това е втората среща, която се провежда по темата в Министерството на икономиката и индустрията. Припомняме, че преди месец експертите набелязаха конкретни стъпки при ремонта, които трябва да бъдат предприети. Според тях трябва да се започне с ремонт на водния откос на стената. Сред другите спешни дейности са ремонт на отводняващия канал, противофилтрационната завеса и изчистване на сухия откос на язовира, за които има издадени предписания от ДАМТН.

Сподели в: