Върни се горе

Мерки за засилване на надзора срещу болестта високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) в България обсъдиха участниците в Координационния съвет, който се проведе на 19 април 2022 г. в Министерството на земеделието. В заседанието участваха заместник-министрите на земеделието Момчил Неков и Иван Христанов, експерти от Министерството на земеделието, Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Изпълнителната агенция по горите, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и ветеринарномедицинските факултети към Тракийския университет и Лесотехническия университет.

„Контролът е основен приоритет за Министерството на земеделието“, заяви заместник-министър Христанов.

Заместник-министър Момчил Неков подчерта, че ключов момент за справяне с проблема е откриването на нови лаборатории, обученията и верификация на тези обучения.

Директорът на ЦОРХВ заяви, че появилите се огнища на ВПИП в Европа в края на 2014 г. са резултат от директния или индиректен контакт с инфектирани диви прелетни птици, мигриращи по евро-азиатските миграционни пътища и пропуски в мерките за биосигурност на фермите. От октомври 2021 г. до началото на март 2022 г. в страната са констатирани 9 огнища на ВПИП при домашни птици или птици, отглеждани в плен, в областите Пловдив, Хасково, Добрич, Пазарджик и Стара Загора. Засегнати са над 175 хил. птици. Проф. Георгиев допълни, че за същия период в страната са констатирани и три огнища на ВПИП при диви птици.

Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ към Министерство на земеделието представи анализ на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), изготвен съвместно с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и Референтната лаборатория на Европейския съюз за инфлуенца по птиците за установените огнища при диви птици, домашни птици и птици в плен за периода 09.12.2021 г. – 15.03.2022 г. За докладвания период огнищата в ЕС са общо 2 652 (1 030 при домашни птици, 1 489 при диви птици и 133 при птици в плен). При домашните птици основно са засегнати Италия и Франция – 66% от огнищата са при тях. Според доклада са засегнати над 17,7 млн. птици. През тримесечието в сравнение с предишното са констатирани 3 пъти повече огнища и засегнатите птици са с 1/3

Експертите коментираха, че птицевъдната индустрия иска „зелена светлина“ и информация от ЕК във връзка със стратегии за ваксинация и възможност за свободна търговия с птици и птичи продукти от ваксинирани птици.  Към момента не се прилага ваксинация срещу заболяването и преди всичко следва да се направи оценка на разходите и ползите при прилагането на такава  стратегия, заявиха от БАБХ. Стратегията за ваксинация не може да бъде приложена като самостоятелна мярка за превенция на заболяването. Биосигурността и надзорът остават в основата на борбата срещу инфлуенца по птиците, а ваксинацията може да се превърне в подходящ допълнителен инструмент, заявиха участниците в заседанието.

„Производителите трябва да бъдат стимулирани да инвестират в засилване на биосигурността“, коментира заместник-министър Христанов.

„Превенцията е основен фактор за справяне с проблема“, изтъкна заместник-министър Момчил Неков.

Сподели в: