Върни се горе

Горски инспектори съставиха 65 акта след извършени 4775 проверки. Инспекциите са реализирани в периода между 1-и и 4-и юли на територията на цялата страна.

Служителите в държавните предприятия са провели общо 2275 проверки по Закона за горите. През контрол са преминали 1002 обекта за добив на дървесина, 891 превозни средства, 6 - ловци, 12 риболовци и 364 други физически лица. Съставени са 23 акта и са задържани 2,5 пространствени кубически метра дърва, едно моторно превозно средство и един моторен трион.

В същия период от 107 екипа горски инспектори на Регионалните дирекции по горите са извършени близо 2500 проверки. Инспектирани са 170 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 330 обекта за добив на дървесина, 1040 превозни средства, транспортиращи дървесина, 960 риболовци и физически лица. След дейностите по контрол са съставени общо 19 констативни протокола и 42 акта, като са задържани 15 кубика дърва за огрев, две моторни превозни средства, три каруци и два моторни триона.

Установените нарушения през периода са за добив на дървесина без позволително за сеч и без дърветата да са маркирани в основата си с контролна горска марка, транспортиране и съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет, транспортиране на дървесина с превозни средства, с нефункциониращи и неснабдени с GPS – устройства, неотговарящи на нормативните изисквания системи за постоянно видеонаблюдение на дървопреработвателни обекти, несвоевременно вписване на превозни билети за постъпила дървесина в електронните дневници на обектите, извършващи дървопреработване и търговия с дървесина и други. 

В землището на гр. Сърница от служители на РДГ Пазарджик е установено, че физическо лице извършва незаконен добив на дървесина от горска територия – държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС Селище“. За установеното нарушение на горското законодателство служителите на РДГ Пазарджик са съставили акт на виновното лице.

 

Сподели в: