Върни се горе

„Кризите, причинени от пандемията COVID-19, а след това и войната в Украйна, оказаха огромен натиск върху земеделието в Европа. Държавите на Балканите трябва да си сътрудничат по-тясно, за да намалят ефекта от тези кризи върху своите селскостопански сектори”. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на среща на регионалната платформа Процес на сътрудничество в Югоизточна Европа. Събитието се състоя тази седмица в Подгорица, Черна гора.

По време на срещата бяха обсъдени темите за осигуряването на безопасността на храните и защитата на потребителите, продоволствената сигурност, работната сила в земеделието, обезлюдяването на селските райони намаляването на загубата и разхищението на храни.

В контекста на продоволствената сигурност Георги Събев акцентира върху нуждата от по-тясно сътрудничество между страните в региона, за да отговорят на натиска от вноса, който изпитват българските и европейските земеделци.

„България е солидарна с Украйна в тази тежка ситуация, но цената, която заплащат европейските производители, става несъразмерна. Увеличеният внос при слънчогледа е в невиждани размери - над 30 пъти само за година. Силен натиск усещат и производителите на орехи, мед и други продукти”, заяви българският земеделски заместник-министър. Той припомни, че България и други страни членки поискаха от Европейската комисия да бъде увеличено подпомагането за агросектора от земеделския кризисен резерв, на фона на поскъпналите производствени ресурси и несигурността на селскостопанските пазари.

„Трябва да предприемем смели стъпки на регионално ниво, да засилим сътрудничеството в рамките на Балканите, за да дадем повече възможности за местните бизнеси“, коментира Георги Събев.

По време на дискусията за работната сила той посочи, че България е страна с по-висок дял на младите земеделски производители спрямо средното за Европа, но, за съжаление, остават сериозни проблемите със задържането им в сектора. Основни предизвикателства в тази посока са ниското ниво на доходите в земеделието, ниската степен на механизация, липсата на услуги в селските райони, ограниченията в достъпа до земя и кредитиране.

Георги Събев представи дейността на работната група на агроминистерството, посветена на работната сила в селското стопанство, в която участват представители на бизнеса, синдикати, работодателски организации и Министерството на образованието. Участниците в проведените срещи са посочили, че една част от завършилите специализирано земеделско образование не остават в сектора, а това са пропуснати ползи за бизнеса. „Има много инструменти, с които секторът може да бъде подпомогнат, но тези мерки изискват повече ефикасност за постигане на устойчиви резултати“, каза в тази връзка аграрният заместник-министър.

Той запозна колегите си и с българската Рамкова програма за местните традиционни и регионални традиционни продукти като инструмент за развитие на местната икономика и стимул за социално-икономически растеж в българските региони, общини и села.

Заместник-министър Събев информира участниците в конференцията за приетата през 2021 г. Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни. Той коментира, че програмата е насочена към систематизиране и анализ на информацията за проблема, подкрепа на участниците в отделните етапи на хранителната верига за предприемане на ефективни мерки за предотвратяване и намаляване на загубите на храни, промяна в поведението и отношението на потребителите. Програмата предвижда още прилагане на мерки за предотвратяване на загубите и разхищението на всички етапи от хранителната верига и подобряване на преразпределянето на излишъка от годни храни, който да бъде насочван за консумация от нуждаещи се лица.

Като пример за ефективна и добра практика, заместник-министърът изтъкна работата на Българската хранителна банка, която преразпределя на нуждаещи се дарена от хранителната индустрия излишна, но годна храна, с което се предотвратява изхвърляне и унищожаване.

„Сътрудничеството в глобален мащаб е от първостепенно значение и само чрез него могат да се осъществяват успешни съвместни дейности и инициативи“, заяви в заключение заместник-министър Георги Събев.

В срещата, проведена в Черна гора, участваха представители на министерства от Черна гора, България, Румъния, Хърватия, Турция, Сърбия, Албания, Северна Македония, Босна и Херцеговина и Молдова.

Сподели в: