Върни се горе

Над 997 хектара са заявени по схемата за контрол на Доматения миниращ молец Tuta absolutа. По нея кандидатстваха 130 малки и средни предприятия. Едно от условията за одобрение беше да отглеждат поне 0,1 ха зеленчуци (полско или оранжерийно производство). Сключването на договори предстои до 15 октомври, а средствата ще бъдат изплатени на одобрените бенефициенти до 29 ноември 2013 г. Държавната помощ компенсира част от разходите за растителна защита, феромонови уловки за улавяне на молеца, агенти за биологичен контрол, както и инсектициди за химичен контрол. Помощта е до 2500 лева на хектaр.

           

Памукопроизводителите подадоха 6 заявления за общо 32,5 ха в област Хасково. Те ще получат до 580 лева на хeктар по de minimis за купени семена, продукти за растителна защита и торове. Помощта ще бъде изплатена до 25 октомври 2013 г. Схемата de minimis позволява на един земеделски производител да получи до 7 500 евро за период от три данъчни години (2011 г.  – 2013 г.)

Сподели в: