Върни се горе

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сключи три договора с бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на обща стойност 983 569 лева. Два от договорите са за нарязване на риболовни кораби за скрап, а третия е за модернизация на рибопреработвателно предприятие в Бургас.

 


Първият подписан договор е с компанията „ЧЕРВЕНКОВ 65” ЕООД от гр. Каварна. Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб „Венера” за скрап. Корабът е с обща дължина 9,2 метра, брутотонаж 4,32 БТ и на възраст 15 г. Определената безвъзмездната финансова помощ съгласно договора е в размер на 46 593 лв.

 


Вторият подписан договор е с фирма „ЕКОБИО ДМ” ЕООД от гр. Долна Митрополия. Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб „Алфа” за скрап. Корабът е с обща дължина 18 метра, брутотонаж 39 БТ и на възраст 55 г. Безвъзмездната финансова помощ, която бенефициентът ще получи е в размер на 179 537 лв.

 


Третият подписан договор е с „ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ” СД от гр. Бургас. С този проект, бенефициентът цели модернизация и увеличаване на преработвателния капацитет на съществуващото рибопреработвателно предприятие на компанията, намиращо се в гр. Бургас. От дружеството предвиждат проектът да бъде завършен в рамките на четири месеца. След реализацията му ще бъдат открити четири нови работни места за жени. Безвъзмездната финансова помощ съгласно договора е в размер на 449 312 лв.

 


Сподели в: