Върни се горе

Министерство на земеделието и храните изготви Националната стратегия за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения през учебната 2016-2017 година. Стратегията дава възможност на страната да прилага схема „Училищно мляко“ и да разполага с разчетения в нея бюджет, според определените в нормативната рамка правила.

 

 


Схемата обхваща децата от детските градини и учениците от 1-ви до 4-ти клас включително, на територията на цялата страна, в периода от 15 септември до 31 май на учебната година. През учебната 2016/2017 е предвидено извършване до 45 доставки. Равномерното раздаване на продуктите се осигурява чрез извършване средно по две доставки на седмица по предварително утвърден график, но не повече от десет доставки на месец. Общият бюджет на схемата е 9 756 236,16 лв., на база прогнозно участие на 65% от децата и учениците от целевата група.

 

 


Националната стратегия, в която са описани основните елементи на схемата и бюджетът за нейното прилагане, се изготвя ежегодно от всяка държава-членка, която желае да прилага схема „Училищно мляко“.

Сподели в: