Върни се горе

На заседание на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните, с пълно мнозинство, държавите-членки на Европейския съюз приеха удължаването с две години на срока за преструктуриране на млечните ферми в България.

С това Решение млекопреработвателните предприятия в България ще преработват, съответстващо и несъответстващо на критериите мляко до 31 декември 2013 г. По този начин се дава шанс на фермите от II-ра категория, 24 632 ферми с над 5 крави и 48 287 ферми с до 4 крави от III-та категория да покрият изискванията на ЕС и да не бъде ограничена продажбата им на сурово краве мляко. Едновременно с това, периода на дерогация може да бъде използван от част от фермерите за преориентиране към  друго продуктивно направление.

Предстои Решението да бъде подписано от комисаря по здравеопазване и защита на потребителите Джон Дали и да се публикува в Официалния вестник на ЕС  до края на 2011 г.
Сподели в: