Върни се горе

Реализираната дървесина е близо 600 000 куб. метра

 

Над 80 000 домакинства вече са си закупили дърва за огрев, като само за последните две седмици те са над 12 000.Количеството реализирана дървесина за този отоплителен сезон  е около 600 000 куб. метра, което представлява близо 50% от общия обем.-1 220 000 пространствени кубични метра плануван за сезона. Дърва на корен са добили около 20 000 домакинства, като количеството представлява приблизително 136 000 куб.м., а само за последната седмица над 4000 семейства са се възползвали от тази услуга. Всяко домакинство има право да добие до 10 куб.м. дърва за огрев. Нужно е лицето да притежава и съответната квалификация и техника.

 

Цените на дървата, предлагани от горски склад варират между 29 и 36 лв. за широколистните и средно 21 лв. за иглолистните. Продажната цена на дървата за огрев, добивани от самите лица варира между 12 и 17 лв. за кубичен метър за широколистните и за иглолистните съответно от 5 до 11 лв. Физическите лица закупуват дърва на корен за лична употреба от горските територии, собственост на общината, в която е постоянният им адрес или по списъци, изготвени от кметовете на общините или на населените места. Цените не включват разходите за транспорт, товарене и разтоварване. Тези дейности се заплащат от купувачите.

 

Освен директните продажби на физически лица от държавните горски и ловни стопанства, дърва за огрев се предлагат и от фирми, закупили дървесина след провеждане на търгове от стопанствата.

Сподели в: