Върни се горе

Днес зам. - изпълнителният директор Иван Капитанов и експерти от фонда на специално събитие представиха схемата „Възстановявания при износ на селскостопански продукти към трети страни”. На него присъстваха основни износители и водещи български фирми в производството и търговията с птиче месо, яйца, говеждо и телешко, както и представители на Българската стопанска камара, Централно митническо управление, Министерството на земеделието и храните, различни банки и посолства у нас. Те се запознаха с правилата по издаване на лицензии за износ извън Европейския съюз (ЕС) и плащането на субсидии за износ, както и с собеностите на новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) и перспективите пред българските износители.

 

Схемата „Възстановявания при износ на селскостопански продукти към трети страни” е пазарна мярка на Общността, която се управлява директно от Европейската комисия (ЕК) и финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). В България тя се прилага от 2007 г. Целта й е да стимулира износа на земеделски и преработени земеделски продукти извън ЕС, като компенсира търговците за разликата между по-високите им цени в ЕС и в трети страни. От 70-те години на 20-ти век досега делът на пазарните мерки в ОСП намалява, отбеляза Нина Георгиева, началник на сектор „Търговски механизми” във фонд „Земеделие”. До 1992 г. повече от 90% от всички селскостопански разходи за целия ЕС са отделени за регулиране на пазара чрез пазарни мерки, включително субсидии за износ. През 2009 г. делът на пазарните мерки спада до 10% от бюджета на ОСП, вследствие на реформите в селскостопанската политика. Всички страни-членки са равнопоставени по отношение на размера на подкрепата, която получават.
Експерти на ДФ „Земеделие” дадоха и чисто практически съвети на присъстващите за процеса на кандидатстване. Разяснени бяха изискванията към документите, необходими за изплащането на субсидии, размерът на гаранциите, сроковете за плащане и много други важни детайли от прилагането на пазарната схема у нас.

В края на събитието участниците имаха възможност да дискутират схемата, да зададат своите въпроси и получат конкретни съвети от експертите в сектор „Търговски механизми” на ДФ „Земеделие”. Представител на фирма „Джиев” АД каза, че е благодарен на фонд „Земеделие” за важната подкрепа, която оказва на българските търговци, а консулът на кралство Йордания в България д-р Хасан Бармауи насърчи износителите на продукти към кралството. Той отбеляза, че митниците на двете страни работят много добре заедно и няма никакви административни проблеми при износа на български стоки за Kралство Йордания.

Сподели в: