Върни се горе


Министърът на земеделието и храните проф. Димитър  Греков и тримата заместник-министри се срещнаха с председателите на развъдните организации, които са членове на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството. „Това е първата среща на министър на земеделието и цялото ръководство на министерството с нас през последните 12 години”, посочиха от развъдните организации.

 

Министър Греков съобщи, че развъдните организации ще бъдат включени в работната група договорена с министъра на земеделието, храните и животновъдството на Турция Мехмет Екер на среща в Рим. Тя ще решава въпроси от взаимен интерес, сред които износът на живи животни, месо и карантинен граничен контрол.

 

На срещата се обсъди, че трябва да се запази подпомагането на развъдната дейност и то да обхване и фермерите, които се занимават с нея.

 

Развъдните организации представиха на  министъра своите идеи за развитието на развъдната дейност и  проблемите в животновъдството. Едно от основните им искания е да имат представителност в Консултативния съвет по животновъдство и в работните групи по Програмата за развитие на селските райони. На срещата бе поискана и промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност за процедурата за идентификация на животните.  

Сподели в: