Върни се гореМинистърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се срещна с извънредния и пълномощен посланик на Азербайджан в България Наргиз Гурбанова. Двамата обсъдиха задълбочаването на търговско-икономическите взаимоотношения между двете страни в областта на земеделието. От взаимен интерес е сътрудничеството между научните институти в лозаро-винарския сектор, биотехнологиите и генетичните ресурси.

За Вас Азербайджан може да е врата към пазарите в Централна и Източна Азия, както и бившите съветски републики, каза посланик Гурбанова. От своя страна България пък се разглежда като възможност за достъп до европейския пазар. Скоро предстои пускането в експлоатация на нов жп път по направлението Азербайджан-Грузия-Турция, който скъсява с близо 1000 км превоза на стоки между Европа и Източна Азия. Министър Порожанов и посланик Гурбанова обсъдиха и възможностите за съвместен бизнес форум през есента.

Между двете държави функционира междуправителствена комисия, но е време вече да я изпълним и със съдържание и конкретни бизнес инициативи, заяви министър Порожанов.
Сподели в: