Върни се горе

Националната служба по зърното представи окончателните резултати от  окачествяването на слънчогледа, реколта `2012 .

 

Засетите площи с маслодаен слънчоглед са 7,6 млн. дка, а произведеното слънчогледово семе е в размер на 1,4 млн. тона (по неокончателни данни).

 

Средните стойности на основните качествени показатели на слънчогледа от реколта 2012 г. са както следва:


Съдържание на влага: 5,6% ± 0,6%, при 6,3% ± 1,0% за 2011 г.;
Масленост: 42,2% ± 2,4%, при 42,0% ± 2,4% за 2011 г.;
Културни примеси: 2,1% ± 1,9%, при 1,6% ± 1,2% за 2011 г.;
Чужди примеси: 3,5% ± 2,0%, при 3,4% ± 1,7% за 2011 г.

Получените резултати от направените анализи на слънчогледовата реколта показват, че качеството на произведения слънчоглед е много по-добро от миналогодишното, като основна причина за това е отчетеното по-голямо съдържание на масленост в слънчогледовото семе.

 

Продължителното засушаване през летните месеци оказа своето влияние върху по-ниските нива на съдържание на влага от една страна, а от друга за регистрираните по-високи равнища на съдържание на културни примеси. Това е технологично контролируемо и няма да се отрази на потребностите на маслодобивната и преработващата промишленост в страната.

 

Окончателните данни за качественото състояние на слънчоглед, реколта 2012 г. дават основание да се твърди, че балансът и вътрешните потребности в страната от тази основна маслодайна култура са напълно осигурени.

Сподели в: