Върни се горе

Успешен лов и отговорно и съвестно отношение към природата пожела днес инж. Красимир Каменов- зам. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите при откриването на новия ловен сезон в село Белащица, община Пловдив. „Убеден съм, че всички ловци осъзнават своите задължения и отговорности към природата като цяло и конкретно към дивеча”, допълни той като подчерта, че България е страната с най много ловни видове в Европа.За последните 200 години на територията на страната ни не е изчезнал нито един животински вид. Това е показател за голямото  биоразнообразие от животински видове на територията на страната.

"Разходите, които държавните горски и ловни стопанства са направили в целенасочената си работа за увеличаване на дивечовите запаси и грижа за биоразнообразието за миналата година възлизат на 9,5 милиона лева, което е с 1 милион повече от 2014 година. Приходите за миналата година от ловен туризъм са 5,2 милиона лева и също са с един милион повече от 2014 година.", каза инж.Виржиния Хубчева, директор на дирекция"Развитие на горския сектор" към Министерство на земеделието и храните.


Повече от 120 000 е броят на регистрираните ловци през 2016 г. като активно ловуващи са около 45 000. Успешно преминалите изпитите за ловци през тази година са 3 700.

С цел предотвратяване на нарушения Изпълнителна агенция по горите започва масови проверки по време на ловните излети на дребен мигриращ дивеч относно спазването на Закона за лова и опазване на дивеча.

Проверките ще са във връзка с използването електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, превишаване на дневните отстрелни норми, ловуване без ловен билет или с нередовни документи, ловуване без сигнален цвят в облеклото, ловуване в забранено място и в забранено време, отстрел на неразрешен за лов дивеч. Забранява се използването на алкохол и наркотични вещества.

Строго ще се следи за спазване на нормативните разпоредби по отношение на безопасността при провеждане на ловните излети и предотвратяването на инциденти. През изминалия ловен сезон са проверени общо 7 623 ловни дружини. Констатирани са  80 нарушения, съставени са 60 акта по ЗЛОД. Има 12 инцидента с простреляни като при два от тях изходът е бил фатален.

Изпълнителна агенция по горите ще извършва и проверки и за спазване на противопожарните правила за опазване и защита на горските територии, което включва и дивеча и неговите местообитания.

Ути Бъчваров  подготви атрактивно кулинарно шоу за всички присъстващи.   

Символичен домакин на събитието бе Южноцентрално държавно горско предприятие.
Сподели в: