Върни се горе

Изпълнителният директор на ИАРА д-р Драгомир Господинов, експерти на агенцията и представители на Института по рибни ресурси – Варна обсъдиха на среща във Варна с браншови асоциации и сдружения от сектор “Рибарство” по Черноморието, зоните за извършване на рапаноулов в Черно море.

Обособяват се 5 зони за рапаноулов на Черно море – 3 в северната част и 2 в южната.  
Първата зона е в Балчишкия залив на отстояние 4 мили;
Втората зона е пред Варна на отстояние 8 мили от брега;
Трета зона е пред Бяла – 5 мили от брега;
Четвъртата зона е под Емине и попада в 3 милната зона;
Петата зона е пред Маслен нос и Ахтопол и е в 3 милната зона.

Зоните за извършване на рапаноулов са определени от Института по рибни ресурси – Варна съвместно с представители на браншови организации от сектор “Рибарство”,  рибари и природозащитни организации. При определянето на зоните под внимание е взето да не се нарушава екологичното равновесие по брега на Черно море, да не се нарушават зоните, които влизат в Натура 2000, както и да не се нарушава размножаването на рибата, заяви по време на срещата проф. Стойков от ИРР.

В определените зони ще се извършва рапаноулов до изчерпване на ресурса, след което ще се определят нови зони. Според проф. Стойков от ИРР поне  година, година и половина може да се трали в тези зони. След изчерпването им ще се отворят нови “водни прозорци” са извършване на рапаноулов.

Определените зони за рапоноулов и техните координати ще се включат в Системата за наблюдение на риболовните кораби и от Центъра за наблюдение във Варна ще осъществяват контрол дали тези зони се спазват от рибарите или не, заяви изпълнителният директор на ИАРА д-р Драгомир Господинов. Тези, които извършват рапаноулов извън определените зони ще се санкционират, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите, като глобите са от 3 до 5 хиляди лева. ИАРА вече ще прилага и точкова система за нарушения, извършени от рибарите, съгласно влязла в сила Наредба №3, съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, заяви д-р Господинов. Освен финансови санкции вече към рибарите ще се прилагат и точкови санкции. Точките са с натрупване и когато един рибар събере над 70 точки от нарушения ще му се отнема разрешителното за стопански риболов за период от 1 година, а при събрани 90 точки, разрешителното за риболов ще се отнема окончателно.

 

Специално за извършване на рапаноулов извън определените зони, рибарите ще се наказват с от 8 до 10 точки.

 

Сподели в: