Върни се горе

Зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова даде началото на българо-швейцарския проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“. „Това е проект, който съответства с политиката на МЗХ и правителството на България”, каза зам.-министърът Боянова по време на представянето.

    

Важно е да обърнем внимание на три аспекта от инициативата и това са популяризирането и прилагане на  „екосистемните услуги“  или каква е реалната „цена” на запазената природа, създаването на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, приходите им да нараснат с поне 15 % и подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси, подчерта зам.-министър Боянова.

 

Проектът е за срок от четири години и ще се изпълнява в партньорство от четири швейцарски и седем български  партньори, между които и Министерството на земеделието и храните в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина.  

 

Той е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Общата му стойност е над 7 700 000 лева, от които над 950 000 лева е съфинансирането от българските партньори.  МЗХ чрез Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството финансира с близо 630 000  лева изграждането на ДНК лаборатория за изследване на редките породи животни, което да допринесе за генетичната чистота на местните породи.

 

„Знам, че този проект  ще постигне успех, защото познавам добре партньорите в него, но по-важното е, че той ще помогне и за общото наследство на само за България и на хората, които живеят в тези райони, а и на много други”, каза Н.Пр. Регина Ешер - Посланик на Конфедерация Швейцария в България.

 

Координаторът на проекта Биоселена д-р Стоилко Апостолов подчерта, че  успехът на проекта ще бъде доказателство, че териториите с висока природна стойност могат да привлекат инвестиции от типа „2 в 1”: осигуряване на устойчиво развитие и опазване на природата. Постиженията ще бъдат стимулиращ пример и модел за прилагане в други райони на България, които доказват на практика, че мрежата Натура 2000 не е пречка за бизнеса, нито набор от сложни правила, а реална възможност да се предлагат продукти и услуги с високо качество и екологична стойност, които са все по-търсени от българските и европейските потребители.

 

Информация за проекта може да намерите тук

Сподели в: