Върни се горе

 

“Държавната помощ за качествени семена, която ще предоставим е в основата на една цялостна политика водена от Министерство на земеделието и храните, в защита на традиционните ни продукти и на познатите ни вкусове.” Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров при откриването на форум, на който се представи държавна помощ за земеделски стопани по схемата за качество за производство на семена и посадъчен материал за програмния период 2015-2020 г. „През последните години се наблюдава все по-голям интерес на хората, които се занимават със семепроизводство. Нашите усилия са насочени към качествено семепроизводство, като се обръща все по-голямо внимание на българските сортове, не само на домати, а и на плодове, зеленчуци и овощни насаждания”, подчерта Цветан Димитров. Срокът за кандидатстване по схемата през 2015 година е от 1 април и ще продължи до края на месеца, стана още ясно на форума.

 

Заместник-министърът информира, че годишно между 450-500 земеделски произоводители, кандидатстват и се възползват от помощта, което е гаранция за стабилност и устойчивост на този бранш.

 

Димитров каза, че подпомагането за сектор плодове и зеленчуци не е намалено и в сравнение с периода 2011- 2012 година, когато общият размер на субсидията е била в размер от 10 до 15 млн. лв., то тя сега е 6-7 пъти в повече. За първи път в тази кампания по директните плащания има обособена самостоятелна схема за подпомагането им, посочи Димитров. Той допълни, че в последните година ведомството е натрупало голям опит в разработването и прилагането на държавните помощи в подкрепа на родните производители. Като пример той даде също и прилагането на мярката „Агроекология и климат” от ПРСР и направлението за опазване на местните сортове, което е допълнителен стимул през новия програмен период 2015-2020 да бъдат отглеждани традиционните за страната ни български сортове.

 

„В момента тече дебат в Министерството, като нашата идея е да ангажираме хората от Селскостопанската академия, които знаят и могат, с това да подпомогнат бизнеса и в случая Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Считаме, че успявайки да активираме научната общност да работи в тази посока, бихме решили много повече проблеми, отколкото административната структура на Министерството да работи отделно от науката“, каза зам.-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров.

 

 

Сподели в: