Върни се горе

До 8 юли се удължава срокът за подаване на заявленията за подпомагане с директни плащания по Кампания 2024. Промяната е на база извършен анализ от Министерство на земеделието и храните, който обхваща подадените заявления и очертаните площи в ИСАК.

Взети под внимание са и постъпилите в Министерството писмени искания от браншови организации и земеделски стопани. Удължаването на срока има за цел да даде възможност на всички производители да подадат заявленията си.

Сподели в: