Върни се горе

Днес, на редовно пленарно заседание, Народното събрание прие на второ четене Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).

Приоритет на новия ЗВСН е създаването на лозаро-винарски режим, почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането, повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите, възвръщане на старите пазари и спечелване на нови в рамките на територията на Република България и навсякъде по света.

Законът влиза в сила три месеца след обнародване в Държавен вестник. Всички подзаконови нормативни актове ще бъдат обединени в Правилник за прилагане на закона с цел облекчаване на административното регулиране и административния контрол на производителите.


Сподели в: