Върни се горе

На 16 март 2015 г., понеделник, министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще участва в заседание на Съвета по земеделие и рибарство на Европейския съюз в гр. Брюксел, Белгия. По време на заседанието ще се проведе дебат по предложението за Регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти. На заседанието ще бъде представено и обсъдено  актуалното състояние в сектор „Мляко“ – ситуацията на пазара, тенденции и мерките на ниво ЕС.   

Сподели в: