Върни се горе

„Ще създадем постоянни екипи от ветеринарни лекари от системата на Българска агенция по безопасност на храните, които да потвърждават или отхвърлят възникнало съмнение за болести, за които има риск от бързо и масово разпространение или водят до причиняване на значителни икономически загуби“. Това заяви д-р Дамян Миков, заместник изпълнителен директор на БАБХ, в град Търговище на среща от Националната обучителна кампания на Министерството на земеделието и храните и БАБХ. Той поясни, че целта е след като животновъд сигнализира за съмнение за заболяване на ветеринарния лекар и той потвърди опасността, екипите да предприемат съответните действия.

Д-р Миков представи пред присъстващите ветеринари и животновъди от Областта предложенията за промени във ветеринарното законодателство, които целят гарантиране на безопасността на хранителната верига. „Трябва всички по веригата да се дисциплинират, да знаят задълженията си и да търпят санкции при неизпълнението им“, каза заместник изпълнителният директор на БАБХ и даде за пример случаите на антракс и бруцелоза от тази година. „Това са случаи на драстично неспазване на правилата и задълженията и за съжаление се стигна дори до фатални последици“. Той обясни, че епизоотичната обстановка в страната е спокойна, но в съседните на България страни има разпространение на някои опасни болести. Д-р Миков изтъкна колко е важно и животновъдите, и ветеринарни лекари, и официалните ветеринарни лекари да работят в екип за да предпазят страната от разпространението на зарази.

Д-р Миков отбеляза, че основната философия на поправките в законодателството са насочени към вменяване на задължения и фермерите, и частно практикуващи ветеринарни лекари и на официалните ветеринарни лекари, както и въвеждане на санкции за всяко неизпълнение на задълженията. „Целим да минимизираме риска от болести и зарази, включително и при хората“, каза още той. Заместник изпълнителният директор на БАБХ изтъкна, че е изключително важно животновъдите да съобщават за заболели животни на ветеринарния лекар, който от своя страна да прецени дали съмненията са основателни. „Това ще спомогне за предприемането на навременни действия по ограничаване и ликвидиране на дадено епизоотично огнище“, каза още д-р Дамян Миков.

На провелите се срещи днес в градовете Търговище и Разград, които са част от Националната информационна кампания, провеждана от МЗХ и БАБХ, присъстваха общо над 130 животновъди и ветеринари.

Сподели в: