Върни се горе

Областна дирекция по безопасност на храните, София област конфискува 12 нерегламентирано превозвани прасета, които са насочени за санитарно клане в регламентирана кланица. Животните са превозвани с микробус и са били без ветеринарномедицинско свидетелство и без идентификация. Проверката е извършена от инспектори към ОДБХ, София област съвместно със служители на Районно управление на полицията (РУП) град Пирдоп. На нарушителя е съставен Акт за установяване на административно нарушение. От месото са взети проби за лабораторен анализ, ако бъде потвърдено, че е годно за консумация от хора, то ще бъде дарено на социални заведения.

През последните седмици инспектори към БАБХ конфискуваха нерегламентирано превозвани  10 телета при проверка на Граничния контролно - пропускателен пункт - Кулата и теле, крава и 3 бика при проверка в град Костенец. На нарушителите са съставени Актове.

Инспектори към Областна дирекция по безопасност на храните, град Благоевград съвместно със служители на ГКПП - Кулата установиха нерегламентирано превозване на 10 живи телета с лекотоварен автомобил, при опит да бъдат транспортирани в Гърция. Животните са превозвани без сертификат за търговия в рамките на ЕС и без данни за извършени ветеринарномедицински мероприятия. От телетата са взети проби, които доказват, че месото е безопасно за консумация от хора и е дарено на социални заведения.

При проверка край град Костенец е конфискувано теле, крава и 3 бика. Животните са били без ветеринарномедицинско свидетелство за транспортиране, без паспорти и превозвани от нелицензиран превозвач в транспортно средство без сертификат. Лабораторните резултати показват, че месото е годно за консумация и е дарено на социални заведения.

Инспекциите са в резултат на съвместните действия на Българска агенция по безопасност на храните и органите на Министерство на вътрешните работи за спазване действащото законодателство в областта на ветеринарната медицина. Целта е недопускането на нерегламентирано придвижване на живи животни и предотвратяване на разпространяването на заразни болести в страната.

Сподели в: