Върни се горе

Европейската комисия одобри две български схеми за държавна помощ за над хуманно отглеждане на птици и свине. Схемите предвиждат предоставяне на средства във връзка с реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците и свинете. Общият бюджет по двете схеми е в размер на 20 млн. лева.

Сподели в: