Върни се горе

Министър Десислава Танева за освободените горски служители: Това не е масово уволнение, всеки един е отстранен за доказани нарушения

Водещ: 1945 стана крилато словосъчетание по време на предишно управление. На 19 число шефовете на всички държавни предприятия давали били, така го разказвам, защото не е доказано нищо, по 45 000 на нагоре по посока министерство. Какво е положението сега? Да не е 8,50? Знаете какво ви питам?

Десислава Танева: Аз какво…Не. Аз мога, цифрите винаги говорят най-добре и ние имаме оперативни резултати за приключването на годината. Разбира се, когато станат готови официалните финансови отчети на тези предприятия, ние ще ги обявим публично. Оперативните данни показват, ние го отчетохме и на пресконференция в края на годината – нямаме нито един показател, който да е по-нисък или дори равен с предходни години. Само финансовият резултат, защото в крайна сметка тук говорим от законно ползване, съгласно науката, лесовъдската наука на горските държавни територии те да са в обществен интерес и щадящи гората. Само един факт мога да кажа – финансовият резултат над 5 пъти по-висок от миналата година.

Водещ: Над 5 пъти?

Десислава Танева: Над 5. Над 10 милиона лева. Ако имаше подобни неща, тези средства безспорно нямаше как да излязат.

Водеща: От какво се генерират средства в горските държавни предприятия, или изобщо говорите за акумулиране на средства извън…

Десислава Танева: От горско-стопанската дейност, разбира се, в горските предприятия.
Водещ: Т.е. ако не се отклоняват, парите са достатъчни.

Десислава Танева: Ако няма незаконни сечи, ако всичко е легално, тези средства биха дошли в държавни предприятия, оттам биха отишли в данъци. Оттам биха отишли в разпределителните доходи в страната. И всяко едно управление, държавното управление, там, където има държавни предприятия, които извършват икономическа дейност, както е при нас, тъй като държавните ресурси в България са…горските ресурси в България са държавни. Стремежът ни трябва да е ефективност, генериране на финансов резултат, облагане, данъци, доход в хазната и разпределение.

Водеща: Можете ли да бъдете честна с нас и да ни кажете, ако Марин Николов не беше показал в предаването „Разследване“, сега ще ви припомним откъс, един такъв, за когото говорите, дали щеше да се стигне до неговото отстраняване, ако не беше заснет със скрита камера?

Десислава Танева: Да, знам със скритата камера - категорично.

Водеща: Сега ще ви покажем.

Десислава Танева: Даже той, между другото, мисля че беше само три месеца директор, и в последния месец наистина имахме и много проверки. Така много, как да кажа, комуникация относно това, че това е поредния директор там. Районът е много труден, между другото. Ако вие проследите за поделенията там, стопанските единици, колко често се сменят директори, наистина там манталитетът е друг.

Водещ: Да припомним случая. Наша фирма, ваша фирма…


Десислава Танева:
Да. И между другото, в интерес на истината, аз мога да благодаря за такива репортажи, защото те ни дават и, как да кажа, много по-голяма воля за уволнение.

Водещ: Да припомним, не само заради самото припомняне, случая, а защото си има и опашка този случай. Има въпрос – да не би в някои от случаите в последствие на отстранени, да е имало проблем с наша, или не наша фирма? Зрителите ще видят отговора ви след откъса.

Десислава Танева: Да, добре.


Репортер:
Местността Каркъмска поляна в Родопите, близо до Велинград – отсечени са 16 дървета на място, където няма позволително за сеч. В съседство е районът на фирма, която има право да реже само маркирани дървета от държавната гора, с цел възобновяването ѝ - и то само в определени участъци, наречени котли. И там обаче има липсващи дървета - извън тези котли. Това е Салих от Държавно ловно стопанство Велинград. Той първи вижда нарушението и вика началника на горския участък Любен Аршинков. Докладват на директора на стопанството Бахтиар Софу. Дни след това Аршинков е уволнен, а Салих е приканван да дава показания срещу него и други горски от участъка.

Гражданин: Бяхме лишени от транспорт. Значи, участъкът нямаше средства да се придвижва до която и да е точка от участъка. Т.е. това е напълно умишлено, за да може да се спъва не само доразследването на този случай, а и цялата дейност в участъка.

Репортер: Наше подставено лице се представя за влиятелен познат на един от наказаните горски и се среща със Софу във Велинград, за да го попита може ли да го пощади и остави на работа. Директорът го посреща и в разговора признава, че фирмата за дърводобив в района на сечта не бива да се закача и нейният шеф Наско е „наш човек”, а прясно уволненият горски Аршинков му пречел.

Директор: Аршинков беше тръгнал срещу нашата фирма, точно.
Подставено лице:Айде, какво точно трябва да направим, за да приключим?

Директор:Той е започнал да пише и да праща някакви проверки.

Подставено лице: Връщани ли са тези фирми или?

Директор: Наско? Не, не, всичко е на место. Наско добива, Александър взима материала. Наско, той е много читав. Много читав човек, много точен.

Подставено лице: Не. Само като ми казахте – той е давал пари за изборите. Сега, не знам колко пари е давал, ама…

Директор:Основно, основно. Два кмета ни е направил тука.

Репортер: Питаме официално шефа Бахтиар Софу как разбира думите „наша фирма“. Има ли наши фирми,ваши фирми? Това горско на коя фирма или фирмата на кое горско е?... Малко по-късно..

Директор:За мен няма наши фирми. Всички са български фирми и всички си изпълняват задълженията.

Репортер: Никога не бихте работили с „ваша фирма“, т.е. в това си качество?

Директор: Всички са български фирми и си изпълняват задълженията по Закона за горите и наредбите.

Водещ: Наше ли е горското или не?

Десислава Танева: Този директор се задържа три месеца, мисля, и беше трети поред директор. Сега, разбира се, има нов. Проблемът е, че наистина в тези райони това е основен поминък. Населените места са малки и зависимостите, личните, наистина са много силни, и е много трудно да намериш мениджър, директор, който обективно и равнопоставено спрямо всички оператори в района, си упражнява дейността. Това е реалността.

Водеща: Е, когато единият купува избори и дава пари за избиране на кметове, ще е трудно.

Десислава Танева: Аз не познавам нито изобщо, така или иначе този директор щяхме да го уволняваме, и въпросът беше наистина проверка, която да установи точните зависимости.

Водеща: Ние, малко, ви свършихме работата ли?

Десислава Танева: Вие, в интерес на истината, го направихме веднага от близо месец имаше проверяващ екип, който установяваше различните зависимости на отделните, как да кажа, групи, които работят там. И наистина в тези райони, където няма друг поминък, които основно с дърводобив се занимават, положението ..няма друг доход, откъде да генерират хората, и положението там е най-трудно.

Водещ: Да.

Водеща: Още един въпрос на тема „Гори“,след това към други въпроси, защото времето напредва – едни прословути джипове държавните горски предприятия си купиха, поръчаха, със съмнение че са направени така заявката, че конкретна фирма да спечели и да внесе тези джипове за шейхове и много богати хора, които искали да идват тук на нещо като на скъпо струващ лов, беше обяснението на вашите колеги?

Десислава Танева: Първо, искам да кажа, не, и самата аз съм го обяснявала и то няколко пъти, включително и в парламента. Първо искам да кажа, че подобен клас автомобили са купувани и в предишния мандат, и в по-предишния мандат. Второ, това е решение по целесъобразност, взето от съответните предприятия, мисля че са три, или четири. Те са си провели процедурите, като не е имало изискване по отношение на това на какви критерии да отговаря изпълнителя съответния, освен един единствено – да има съответната оторизация . Тези обществени поръчки не са правени и не са възложени от Министерство на земеделието.

Водещ: А ваш съученик ли е това? Доказа ли се, или няма връзка?

Десислава Танева: Не, аз никога не съм го отричала. И за съжаление, ако зная, че наистина въпросният човек, с когото не се чувам много отдавна, той си оперира в този сектор бизнес от 1993 година, и е бил такъв доставчик на същите предприятия и в предния мандат, и в по-предния, аз, разбира се, щях изрично да се обадя да не се занимавам.

Водещ: Да се впише да не е съученик на министъра в изискванията.

Десислава Танева: Ами, не да се впише, наистина да помоля да не се създава някакво впечатление, което няма нищо общо с действителността.

Водещ: Т.е. няма общо със случая. На един чин ли сте сядали или?


Десислава Танева:
Не, не съм, но това няма значение. Аз все пак съм учила в четири учебни заведения общо в живота си.

Водещ: Така че все може да се срещне някъде ваш съученик.

Десислава Танева: Но, искам само да отговоря – приходът от тази дейност, ловната, генерира около 5 милиона лева годишно, като трендът е с 500 000 лева ръст годишно. Второ, тези автомобили, които са три на стойност между 160 и 170 хиляди лева, са част от общо над 60 милиона лева инвестиции, включително направени и придобита горска техника за поддържане на пътища, противопожарна техника, общо за близо 10 милиона лева.

Водещ: Разбрахме ви. Бърз въпрос, свързан с храните, времето много напредва. Вчера Сметната палата съобщи, че реален контрол върху качеството на храните у нас от години няма, защото Агенцията по храните няма този ресурс, като се раздели обекти и инспектори- абсурдно е да се обхване. И друг въпрос споменахте по-рано, че българско мляко щяло да се изнася в Китай, преди началото на разговора.

Десислава Танева: Нека да започнем тогава с добрата новина, че да, процедурата за одобрение на възможността на износ на мляко и млечни продукти от България за Китай, е на финална права. От инспекцията, която имахме от китайските власти, октомври месец и след посещението на българската правителствена делегация, водена от премира Борисов в Китай, проведените разговори, получихме добрата новина, че ние сме одобрени, ще бъдем одобрени за такъв износ,като в момента финализираме одобрението на самия сертификат.

Водещ: Какви количества е възможно да се реализират в този необятен пазар и откога?

Десислава Танева:Това ще стане възможно, между другото, в момента, в който одобрим вида на този сертификат, който вече се подготвя - ветеринарен…

Водещ: Това са технически детайли, но важни. Но, откога можем, на практика…

Десислава Танева: Това са технически детайли.

Водеща: Ще могат ли всички български фирми да участват в този път, който сте проправили?

Водещ: Износа?

Десислава Танева: Да, нещо повече мога да кажа – че ние още края на януари, от миналата година юни функционира Център за сътрудничество в земеделието между Китай и 16-те страни, и ние сме домакина на това. Открихме павилион свободна зона. Сега до края на януари ще изпратим и мостри, включително и на млечни продукти. Уведомили сме производители, които имат интерес, да ги изпратим, и тогава, когато се срещне бизнес интереса, вече е въпрос на договаряне.

Водещ:Това са детайли. Кога е възможно българско мляко да се консумира в Китай?

Десислава Танева: Млечни сирена, обикновено. Аз смятам, че това ще стане възможно още в първата половина на тази година, защото ние сме пред техническо приключване одобрението на сертификата.

Водеща: Възможно ли е в максимум една минута да отговорите на първата част от въпроса на Виктор –да вярваме ли, че има агенция, която да следи безопасността на храните или заради липса на средства…да /…/ формална дейността й?


Водещ:
Формално да стои тази агенция.

Десислава Танева: Не. Категорично искам да кажа, че предвид икономиите в средствата, които направихме за миналата година, не се разплатихме само с един доставчик на Агенцията по храните, и то поради това, че имаме спорове относно дължимата сума, включително си изплатихме задължения по съдебни дела. Факт е, че в тези години, коментирам доклада на Сметната палата..

Водещ:От 2009 до 2014 година.

Десислава Танева: Нямаше, не е била финансирана достатъчно, но в този бюджет за 2016 г. имаме увеличение на средствата и ще бъде подкрепена агенцията. Там промените в управлението станаха по-късно. Днес ще дадем пресконференция. Готвим и административна реформа вътре в агенцията. Ние ще укрепим капацитета й като включително и ще увеличим заплатите на инспекторите, включително ще направим така че на терен хората да са по-големият брой, а не администрацията, защото наистина сме длъжници на обществото по повод доверието в това какво те пазаруват.

Водеща: Финал на този разговор, благодаря ви. Мисля, че успяхме да обхванем повечето теми, които си бяхме намислили с Виктор.

Сподели в: