Върни се горе

От днес, 6 декември, 9:00 часа, поради изчерпване на определения бюджет, се прекратява приемът по мярка А, дейност III „Популяризиране на българските пчелни продукти в това число и произведени по биологичен начин”, сектор 1 – „Популяризиране на биологични пчелни продукти” от Националната програма по пчеларство.

Сподели в: