Върни се горе

Чувствителните сектори са заложени като приоритет в ПРСР 2014-2020 г., но това не означава, че няма да бъдат допуснати проекти за винопреработка. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на пресконференция на тема „Българските винопроизводители лишени от европейското финансиране", организирана от Националната лозаро-винарска камара. „Дебатът е за това дали проектите в сектор "Винопреработка" в подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще бъдат третирани като проекти в чувствителен сектор. Чувствителните сектори са заложени като приоритет в ПРСР. Преди много често имахме бележки от ЕК, че нямаме фокусиране в програмата, че не знаем до какво трябва да доведе, това сега не е така", коментира Грудев. Той уточни, че чувствителните сектори по ПРСР са установени на база на нетния спад на производство и преработка от съответния бранш. Според него до 2020 г. ще има много финансирани проекти по подмярка 4.2, тъй като няма капацитет, който да изчерпа финансиране от 270 млн. евро. "Когато имаме проект за преработка на зеленчуци и преработка на грозде за вино, зеленчуците ще са приоритет. Анализът за преработка и производство на зеленчуци показва повече от 10 пъти спад в преработката и производство на българските зеленчуци", заяви Васил Грудев. Заместник-министър Грудев подчерта, че лозаро - винарския сектор е единственият, който има Програма, насочена само за него. „За периода 2014 – 2018 г. бюджетът за Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор е в размер на 133 млн. евро. Тя е със стабилен бюджет, по-висок от предходния програмен период и в него са допустими единствено проекти от бранша“, посочи Грудев. Той бе категоричен, че винопроизводство е сектор, който генерира и създава работна ръка, отговаря на всички изисквания за инвестиции и е позициониран предимно в селските райони.

Сподели в: