Върни се горе

Междуведомствена работна група с председател заместник-министъра на земеделието и храните д-р Цветан Димитров, обсъди проекта на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки в МЗХ. По време на ориентационния дебат бе решено в следващите две седмици да бъдат изпращани предложенията в министерството от държавни ведомства и браншови организации  за промяна на текстове от правилника или за затвърждаването им. След това ще се анализират предложения в конспекта на европейското и българското законодателство.

    

Членовете на работната група са експерти от Министерство на земеделието и храните, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и от Изпълнителната агенция по лозата и виното. Също така участват представители на браншовите организации: Проф. Пламен Моллов – председател на Националната лозаро-винарска камара, Силвия Василева – управител на Националния институт за изследване на виното и спиртните напитки и Бранимир Ботев – председател на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки, както и председатели на регионалните лозаро-винарска камара.Сподели в: