Върни се горе

„Близо 28 мил. лева е общият размер на подпомагането по схемите за обвързана подкрепа за дребните преживни животни (ДПЖ) през 2018г. Бюджетът включва Схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол и Схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки в планински райони“. Това каза заместник -министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на Годишната среща - форум на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

„2018 г. беше трудна година за овцевъдството и козевъдството, предвид констатираното заболяване чума по ДПЖ на територията на страната. За справяне със ситуацията бяха предприети мерки, целящи ограничаване разпространението на болестта и предотвратяване на негативно икономическо въздействие върху отрасъла, чрез отпуснатата държавна помощ от типа „de minimis”“, подчерта Василева.

В допълнение тя припомни, че през годината се предостави помощ „de minimis” за овце и кози-майки под селекционен контрол на земеделски стопани, чиято реализация на минимално изискуемите количества мляко по Схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2017 беше затруднена.

По време на форума НОКА представи стратегически насоки за развитие на двата сектора за следващите 10 години. Дискутирани бяха темите за обвързаната подкрепа за периода 2019-2020 и новите държавни помощи, от които овцевъди, козевъди и организации на производители ще могат да се възползват.

На събитието присъстваха още председателят на Селскостопанска академия, (ССА) проф. Васил Николов, д-р Георги Чобанов – Директор Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“, народни представители, експерти от министерството, председатели на развъдни асоциации и други.

Сподели в: