Върни се горе

ДОКТОР НИКОЛА БЕЛЕВ –
ПАТРИАРХ НА СВЕТОВНАТА ВЕТЕРИНАРНА НАУКА

Развитието на ветеринарната служба в България и достиженията й са тясно свързани с името на проф. д-р Никола Белев. В продължение на 13 години е ръководил Националната ветеринарна служба на България и е допринесъл за повишението на престижа й както в национален, така и в международен план.

 

По инициатива на доктор Белев е създадено научното обединение „Ветеринарно дело” през 1978 година като държавен орган. По мнение на действащия в този период генерален директор на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) – д-р Луи Блажан тази организация създава много добри предпоставки за осигуряването на високоефектовно опазване на здравето както на животните, така и на цялото човечество в национален, регионален и международен план.

 

От 1972 година д-р Белев е постоянен делегат на OIE за България, през 1988 година е назначен за член на Административната комисия и Президент на Регионалната комисия на OIE за Европа, а през 1991 година – Координатор на страните-членки на OIE за Източна Европа. По време на провеждането на Генералната сесия на OIE през май 2012 година, заради огромните си заслуги професор Белев беше избран за Почетен президент на Регионалната комисия на OIE за Европа. Приносът на проф. Белев в развитието и утвърждаването на престижа на Световната организация по здравеопазване на животните в световната общност е огромен.

 

Като Регионален представител на OIE за Източна Европа се явява един от главните двигатели и реализатори на идеи за по-тясно сътрудничество и строителство на мостове на взаимно разбирателство и взаимодействие между източноевропейските и западните страни, а също така между OIE, ЕС, ФАО, СЗО, FEDESA, Комисията по Кодекс алиментариус, Световната търговска организация и Световната банка. Длъжностите, които заема д-р Белев и неговата преданост към делото изискват присъствието му в много региони на Европа и в много страни по света.

 

Ръководството на Световната организация по здравеопазване на животните високо цени дейността на проф. д-р Никола Белев. През май 1999 година му е връчен златен медал за изключителни заслуги в световната ветеринарна наука като най-високо отличие на организацията. Френското правителство го удостоява със званието „Кавалер на Ордена за земеделски заслуги” (Officier de l’Ordre du Mérite Agricole, 2007) за професионалните му качества и заслуги в развитието на селското стопанство и ветеринарното дело във Франция. Проф. Белев е избран за чуждестранен член на Руската селскостопанска академия (1997), Сръбската ветеринарна академия (2004) и Украинската селскостопанска академия (2005).

 

Владее немски, английски, руски език.ЕКСКЛУЗИВНО ИНТЕРВЮ С ДОКТОР НИКОЛА БЕЛЕВ

- Доктор Никола, казахте, че преди сформирането на ветеринарната служба на България сте пътували много и сте видели как работят колегите Ви в другите страни. За многото десетилетия опит сте получили съвсем пълна картина каква трябва да бъде съвременната ветеринарна наука. Моля Ви да споделите мнението си с читателите на списание „Агробезопасност”.

 

- Днес, когато не съществуват граници в Европа и възниква, както никога по-рано, благоприятна ситуация за развитието и разпространението на заболявания по животните, е много важно всички ветеринарни служби да изпълняват изискванията на OIE, като следват нашата структура и принципи. Все пак в Кодекса на Международното бюро по епизотии ясно и отчетливо е записано какви условия са необходими за развитието на ветеринарната служба в страната: а именно, необходима е вертикална система с пряко подчинение на правителството. Всъщност точно така и беше по-рано в Съветския съюз.


- Бил сте ръководител на ветеринарната служба на България по времето, когато за много страни Съветският съюз е бил пример за добре координирана дейност на службите в областта на здравеопазването на животните.

 

-Да, действително, започнахме през 70-те години на миналия век и в продължение на 13 години създадохме силна ветеринарна служба за осигуряване на безопасността на България. Обединихме всички звена на една верига: наука, практика, регионални ветеринарни управления – и всички пряко бяха подчинени на Секретаря по земеделие. Той беше нашият ръководител и към него се обръщахме за вземането на оперативни, ефективни и най-вече правилни решения във всякакви извънредни ситуации. Независимо колко професионалисти имаше в страната, трябваше да има един човек, който да взема решения и да носи пълна отговорност за изпълнението им.


- Знам, че Вашата ветеринарна служба е станала в определен момент толкова добре организирана, като часовник, че колеги от други страни са идвали да вземат опит от Вашата работа!

 

- Да, това е точно така. Има с какво да се гордеем. След системни преобразования много неща се промениха към по-добро. Увеличиха се заплатите, всеки ветеринарен лекар се сдоби с кола. Имахме самолети и вертолети за провеждане на диагностика. И главното, имахме възможност да вземаме решения за незабавни действия. Всички усилия бяха насочени към локализирането на огнища на заболявания в най-кратки срокове. Най-важното в този случай е да не се губи време. Особена роля тук играе също така и строгата дисциплина.


- Може би сега имаме и други фактори, освен дисциплината. Например компютърните технологии, прогреса…

 

- Прогресът е нещо хубаво, но трябва да бъде в услуга на човека, който знае как да го прилага. Много е важно сред потока от информация да не се изпусне главното.


- Тоест статусът на професията се е понижил?

 

- За да бъде гарантирано благополучието на страната е необходим строг цялостен контрол. Не само там, където се отглеждат животните, но и в кланиците, и в магазините. Доверието в тази професия може да се увеличи, когато ветеринарните специалисти са добре обучени, преминали са специализация и работят съвестно. Всяка успешна ветеринарна служба се нуждае от такива специалисти. Трябва да отбележим, че създаването и функционирането на добре работеща национална ветеринарна служба е възможно със съдействието на Централата на OIE, а също така на Генералния директор доктор Бернар Вала и с подкрепата на правителствата на страните.


- Казахте, че в Русия не винаги е било така. В други времена нашата страна (бел. прев. Русия) беше за пример. Обръщаха се към нея за помощ. Разказвали сте, че Ви се е налагало да звъните на съветските си колеги посред нощ.

 

- Винаги, когато съм имал затруднения при възникването на опасни зоонози, съм се обръщал към Александър Дмитриевич Третяков (тогава той беше началник на ветеринарната служба). Той от своя страна ми е помагал както със специалисти, така и с ресурси (ветеринарни продукти). В тези години почти всички страни вземаха за модел структурата и дейността на държавната ветеринарна служба на Съветския съюз, оглавена от Александър Дмитриевич Третяков. Точно поради тази причина беше избран на поста вицепрезидент на OIE.


За последните десетилетия светът се промени! Доктор Белев е убеден, че съвременната глобализация на икономиките и ускоряването на всички процеси, в това число и на логистичните (транспорт на животинска и растителна продукция), носи в себе си много опасности. Определена роля играе и изменението на климата. Увеличението на температурите и топенето на ледниците неизбежно водят след себе си промени в природата и предизвикват миграция на животните и насекомите. И все по-често на специалистите им се налага да се сблъскват с до неотдавна екзотични болести. Никола Белев е уверен, че в новия свят основното е не да се констатират промените и появата на заболявания, а да се правят усилия за превенцията им. Защото в много случаи разрешаването на проблем в световната ветеринарна наука коства милиарди долари и неизбежни ограничения в международната търговия!

 

Професор Белев е убеден, че по тези въпроси ключова роля играе Световната търговска организация. Страните, членуващи в Световната търговска организация, трябва да имат ветеринарни служби, които са аналогични по пълномощия, по механизми за реализиране на пълномощията и по финансиране. И само високото ниво на ветеринарната наука във всяка страна поотделно и във всички страни от Световната търговска организация заедно може да създаде максимално ефективна глобална система на ветеринарното благополучие.    Сподели в: