Върни се горе

Ваксините от втория транш от 175 хиляди дози ваксини срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит са поставени почти на 100%. Това стана ясно на провелата се в сградата на Министерството на земеделието и храните среща между заместник-министъра на земеделието и храните Цветан Димитров, представители на Българска агенция по безопасност на храните и ветеринарномедицинските научни среди - Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет - Стара Загора, Факултета ветеринарна медицина към Лесотехническия университет София, Центъра за оценка на риска, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт. Доставката на 3-тия транш от 100 хиляди ваксини ще бъде доставена по-рано. Очаква се това да стане следващата седмица, вместо в края на месец юни. Така ще бъдат имунизирани всички възприемчиви животни в Южна България.

 

На срещата стана ясно, че мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта Заразен нодуларен дерматит трябва да бъдат детайлизирани на ниво Европейски съюз и Европейската комисия да предприеме мерки, които да са по-ефективни и с минимална загуба за фермерите и страните-членки. Ветеринарномедицинските научни среди подкрепят действията на МЗХ и БАБХ за справяне със заболяването и ще изготвят становище, с което аргументирано да подкрепят Държавата пред ЕК и мерките и ограниченията да бъдат детайлизирани.

 

Миналата седмица, по време на среща на министърът на земеделието и храните Десислава Танева в рамките на участието й на Съвета на министрите в Брюксел с комисаря по здравеопазване и безопасност на храните г-н Витенис Андриукайтис, България поиска Европейската комисия да излезе със специално решение относно мерките за справяне с болестта Заразен нодуларен дерматит. Двамата се обединиха около необходимостта за провеждане на предложения от страна на България дебат в научната общност относно заболяването, като комисар Андриукайтис прие предложението наши представители на научните среди да вземат участие на инициирания дебат в ЕК.
Сподели в: