Върни се горе

 

Целта на новите правила на схемите за обвързано подпомагане е да бъде запазен ръстът в производството и на плодове и зеленчуци, и на отглежданите животни. Това стана ясно на пресконференция, на която министърът на земеделието и храните Десислава Танева и нейният екип представиха новостите в политиката по прилагане на схемите за обвързана подкрепа от 2017 до 2020 година. „След анализ на ефекта от прилагането на обвързаната подкрепа в предходните две години 2015 и 2016, обсъдихме с бранша какви промени трябва да направим“, каза министър Танева. Тя обясни, че подходът на икономическия анализ за влиянието на обвързаната подкрепа е направен спрямо разходите и нетния доход на стопанствата, за да бъде разпределена подкрепата възможно най-справедливо.

 

 

Въвежда се модулирана ставка на подкрепата в животновъдството и в растениевъдството. При животновъдството с по-висока ставка ще се подпомага до определен брой животни във ферма, а при растениевъдството ще се прилагат по-висока ставка на площ до 30 хектара. „Въвеждането на тази модулирана ставка означава да отразим влиянието на големината на стопанството върху размера на плащането. Така приоритетно насочваме подкрепата към малките и средните стопанства, които да бъдат устойчиви в пазарната среда“, поясни Танева. Тя посочи, че за първи път се въвежда подпомагане на планинското животновъдство за ферми с от 5 до 9 животни, които се намират на над 750 метра надморска височина.

 

 

Въвежда се изискване за доказване на реализирана продукция чрез счетоводни документи. Това ще доведе до изсветляване на бизнеса и до равнопоставеност на различните производители на пазара. „По всички показатели се отчита ръст за 2016 спрямо 2015 година и като заявени площи и като брой животни“, обобщи министър Танева.

 

 

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев заяви, че обвързаната подкрепа следва да се разглежда като част от подпомагането по директни плащания, която обхваща 13+2% от целия финансов пакет на страната, или около 232 млн. лв. на година. „През първите 2 години постигнахме ясен ефект върху увеличаването на площите, които се заявяват. Значителен ръст има и при оранжерийното производство от 588 ха. на 685 ха. през настоящата година. За една година размерите на заявените площите с плодове са се увеличили с 50%, а заявените площи с оранжерийно производство с 16,5%“, коментира Грудев. По думите му за 2016 г. по всяка една отделна култура има сериозен ръст в заявените площи. Броят на заявените за подпомагане крави нараства с 10,5% спрямо 2015 г. като най-значителен е ръстът на кравите под селекционен контрол – с 35,1%. При орехите ръстът надхвърля базовите площи, които са декларирани пред Европейската комисия и на тази база те се изключват от подпомагане по обвързаната подкрепа от 2017 година. При зеленчукопроизводство също се наблюдава ръст при всяка една от културите, както на произведените количества, така и на заявените площи. При тиквите ръстът също е прекомерно голям и също са изключени от подпомагане, защото също надхвърлиха базовите площи, които са декларирани пред ЕК.

Сподели в: