Върни се горе

На 28 февруари 2013 г. приключва кампанията по пререгистрация на земеделските производители за стопанската 2012-2013 година по реда на Наредбата за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. След тази дата, в срок до 30 септември 2013 г., пререгистрация могат да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

Регистрация на нови земеделски производители се извършва през цялата година.


Сподели в: