Върни се горе

Забранява се придвижването на едри преживни животни в Южна България


Българска агенция по безопасност на храните констатира огнище на Заразен нодуларен дерматит (Lumpy Skin Disease) животни в селата Воден и Черногорово, община Димитровград, област Хасково. Съмнението за болестта е установено по време на постоянните клинични прегледи, които се извършват в пограничните райони от юни 2015 година заради констатирани огнища на болестта в Гърция и Турция. Във момента се провежда извънредно заседание в град Велико Търново на началник-отделите Здравеопазване на животните към Областните дирекции по безопасност на храните от цялата страна, за координиране на действията по ограничаване на болестта.

Областни дирекции по безопасност на храните в цялата страна са приведени в състояние на повишена епизоотична готовност. Заразният нодуларен дерматит не е опасен за човека, но нанася сериозни икономически загуби и има летални последици за едрите преживни животни. Всички едри преживни животни, болни от болестта заразен нодуларен дерматит, както и контактните с тях животни в село Воден и село Черногорово, община Димитровград, област Хасково се умъртвяват по хуманен начин и ще бъдат загробени с цел да се намали риска от разпространение на болестта в страната. Извършва се механично почистване и многократна дезинфекция на сградите, помещенията, местата за животни и оборудването, включително и превозните средства в констатираните огнища. В 30 километрова зона около двете населени места се извършват дезинсекции с цел намаляване на популациите от кръвосмучещи насекоми, които са разпространител на заразата. Стопаните с умъртвени животни ще бъдат обезщетени.

Изцяло е забранено движението на едри преживни животни на територията на областите Благоевград, Бургас, Кюстендил, Кърджали, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, София град, София област, Стара Загора, Хасково и Ямбол, както и провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни. Изключение се прави само когато те се транспортират до кланица, с цел незабавно клане, но след писмено уведомление и получено разрешение от Централно управление на БАБХ. Извършват се постоянни клинични прегледи на животновъдните обекти с едри преживни животни в изброените области. Предстои незабавно свикване на общински и областни епизоотичните комисии, които да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта, както и извършване на дезинсекция около животновъдните обекти и местата, където се намножават кръвосмучещи насекоми. Предвидено е и провеждане на дезинсекция по долните течения на реките Марица и Струма, с цел да се предотврати проникване на болестта чрез заразени насекоми от огнища в Турция и Гърция.

Припомняме, че стопаните са длъжни при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.
Сподели в: