Върни се горе

От 1 юни 2016 г. предвиждаме отваряне на първите подмерки от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., която е основна за развитието на малките населени места. Това съобщи заместник – министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на Националната среща на евроекспертите от общините. Той посочи, че до края на месец декември ще има изготвен първоначален вариант на Наредбата за прилагане на  мярката, която ще даде стабилност и сигурност на бенефициентите. „Общият бюджет на мярка 7 е 685 млн. евро до 2020 г. Трябва да направим така, че всяко едно евро да отиде там, където е най -необходимо, защото съм убеден, че желанията за инвестиции ще надхвърлят възможностите на бюджета по Програмата“, допълни зам.-министър Грудев. Той обясни, че през месец юни 2016 г. ще стартират първите приеми за инвестиции, свързани с пътища, водопровод, социална и образователна инфраструктура. Когато общината е бенефициент финансирането ще е на 100%, а когато е ВИК операторът  ще се финансират 75% от инвестициите. „Разчитам на приоритизация при изготвянето на проекти за социална и образователна инфраструктура. Тези обекти генерират много позитиви за населените  места и ползвателите на тези инвестиции“, уточни Грудев.

Сподели в: