Върни се горе

„Най-важната роля на земеделието днес е свързана с обезпечаване на продоволствената сигурност и прекъсване на цикъла на бедност и глад в световен мащаб“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на изказването си в рамките на 39-та сесия на Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации в Рим, Италия. Той допълни, че продоволствената сигурност е основен приоритет и главна цел на нашето хилядолетие, като за постигането й е необходимо да бъдат взети предвид редица фактори и да бъде обърнато специално внимание на развитието на устойчиво земеделие.

 

Според заместник-министър Грудев глобалните предизвикателства изискват световната земеделска и продоволствена система и политиките, които я управляват, както в национален, така и в международен план, да продължат с приспособяването си към съвременните условия. Той коментира още, че България като член на Европейския съюз работи за засилване на сигурността на прехраната чрез подобряване на земеделската производителност, укрепване на веригата на добавената стойност в земеделието, повишаване на жизнеността на селските райони и инвестиции в научни изследвания в областта на аграрната наука.

 

По време на 39-та сесия на Конференцията на Организацията по прехрана и земеделие на ООН Д-р Жозе Грациано да Силва бе преизбран  с мнозинство от 177 гласа на поста генерален директор на ФАО.

Сподели в: