Върни се горе

Близо 23 000 проверки бяха извършени от инспектори на държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) в първата половина на август. Общо съставените констативни протокола са 212, а актовете за установени административни нарушения  са 333 броя.

През контрол от инспекторите от държавните горски предприятия са преминали 3573 обекта за добив на дървесина, 3479 превозни средства, 1274 ловци, 21 риболовци и 1460 други физически лица. Общият брой на инспекциите е близо 10 000. Задържани са около 12 куб. метра обла строителна дървесина, близо 197 пространствени куб. метра дърва, 1 кг недървесни горски продукти, 11 моторни превозни средства и 5 каруци.

Инспекторите в Регионалните дирекции по горите са извършили над 12850 проверки на територията на цялата страна. Проверени са повече от 840 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 1480 обекта за добив на дървесина, 4870 превозни средства за транспорт на дървесина, 1220 ловци, 710 риболовци и 3730 физически лица. Задържани са 57 плътни куб. метра обла строителна дървесина, 134 пространствени куб. метра дърва за огрев, 7 моторни превозни средства, 2 коня, 10 каруци, 3 моторни триона, 2 законни оръжия, 32 други ловни уреди, боеприпаси и други.

До средата на август общо 146 са направените проверки от два мобилни екипа от дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ при ИАГ. Те са извършени  в обекти за добив, съхранение, преработка и търговия с дървесина в района на Кърджали, Пазарджик и София. Обект на проверките на мобилните екипи са били и превозни средства, транспортиращи дървесина, както и ловци и физически лица.

 

 

Сподели в: