Върни се горе

България и Румъния ще търсят нови възможности за насърчаване на местните земеделски производители. Те ще си сътрудничат в сферата на защита на продуктите и географските наименования. Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на земеделието, храните и горите Георги Събев и държавния секретар на Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Румъния Аурел Симион.

„Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) спомага не само за развитието на регионите, но и за производството и популяризирането на традиционни местни продукти. Вярвам, че сътрудничеството по подхода ЛИДЕР може да се подобри още повече“, категоричен бе заместник-министър Събев.  Той подчерта, че полезен инструмент в тази област е дейността на местните инициативни групи (МИГ) от двете страни, които активно да работят по опазване и съхраняване на традиционни местни продукти.

Обсъдена беше идеята за създаване на съвместен българо-румънски фонд, който да насърчи сътрудничеството между МИГ от България, Румъния, Хърватия и Словения.  Целта му е да бъдат засилени икономическите, културните и социалните връзки в региона.

Друга дискутирана тема бе организацията на двустранен международен форум по ВОМР, включващ конференция и изложение на производители от териториите на местни инициативни групи от България, Румъния и други страни от ЕС. Предвижда се той да се проведе в градовете Констанца и Бургас в началото на месец октомври.

Сподели в: