Върни се горе

В МЗХ бяха обсъдени предложения за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с представители на животновъдните асоциации


Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов обсъди с представители на животновъдните организации  подготвените промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, които предвиждат собственици на пасищни животни и техните сдружения да могат да ползват мери и пасища от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ без търг или конкурс от следващата стопанска година. Промените ще сложат край на възможността хората, които не отглеждат животни да получават пасища и европейски средства.  

 

    Припомняме, че в сега действащия ЗСПЗЗ площите от ДПФ се отдаваха на търг или конкурс на общо основание, без предоставяне на предимства за животновъди.

 

Представителите на браншовите организации коментираха, че това са дългоочаквани от тях промени, които имат съществено значение за запазването и развитието на животновъдството, и са важна стъпка за стимулиране на сектора.

 

Зам.-министър Абазов поясни, че предвидените промени ще се обсъждат и с представители на браншовите организации от други сектори в земеделието, както и с Националното сдружение на общините в Република България.

Сподели в: