Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов взе участие в национално пълномащабно учение „Защита 2015” за проверка готовността на органите на управление на национално и регионално равнище за реагиране при бедствия, аварии и произшествия.

В учението, което има щабна и практическа част, участват служби и поделения на няколко министерства, в това число регионални горски стопанства и дирекции по горите, областни дирекции „Земеделие”, както и областни служби на БАБХ.
Във връзка с ликвидиране последствията от настъпило възможно бедствие или произшествие, Министерство на земеделието и храните има ангажимент по спешно извършване на спомагателни дейности, като изсичане на просеки в горски местности, евакуиране на домашни животни, участие в обеззаразяване на почвата и на обекти и помещения, в които се съхраняват храни, обследване на поразени земеделски земи.

 
В наблюдението на практическите действия, разработени от Националния щаб за защита при бедствия, в който членува зам.-министър Костов, участва и Любен Татарски, началник на кабинета на министъра на земеделието и храните, Алекси Алексиев, директор на дирекция „Сигурност” на МЗХ, както и инж. Тони Кръстев, изпълнителен директор на ИАГ и Дамян Дамянов, директор на Югозападното горско предприятие, в близост до чиято територия се проведе практическото учение днес.

Сподели в: