Върни се горе

 

Държавен фонд „Земеделие“ обяви класирането за финансовите 2017 и 2018 години по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.
След извършена проверка и финансова оценка, съгласно разпоредбата на чл. 13 от Наредба 2 от 4 април 2014 г., 50 са одобрените проекти за 2017 г. и 34 са одобрени за 2018 г.

От подадени 132 заявления за предоставяне на финансова помощ със срок за изпълнение в периода 2016-2018 г., одобрени за подпомагане по мярката са 128 проекта. Определеният със заповед за прием бюджет е в размер на 93 808 967 лв., а одобрената финансова помощ е 50 016 966 лева. Ангажираните средства по финансови години са 19 983 847 лв. за 2016 г., 14 000 716 лв.  за 2017 г. и 16 032 404 лв. за 2018 г.

Списъците с класираните проекти, допустими за подпомагане през финансовите 2017 и 2018 години, е публикуван на сайта на ДФ „Земеделие“.

 

 

Сподели в: