Върни се гореНеобходимо е да се стимулира усвояването на дървесна биомаса от поразените горски територии, за да могат те да бъдат почистени и възстановени. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров по време на среща с представители на биотец, опериращ в района на град Сърница. Той подчерта, че технологичното оползотворяване на падналата и поразена от различни вредители и болести дървесина би спомогнало за изпълнение на екологичните норми при дърводобива, заложени в националното ни законодателство.

„Основна суровина, с която оперираме за производството на електро- и топлоенергия са дървесни остатъци от почистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци. Затова се интересуваме от тези суровини, които не са подходящи за фирмите, свързани с дърводобив и дървообработване”, посочи Николай Ялъмов, управител на биотеца.

Указания за усвояване на биомасата ще бъдат изготвени от дирекция „Развитие на горския сектор” на МЗХ и от Изпълнителна агенция по горите. Те ще бъдат предоставени на всички регионални структури, за да може да се оперира по-адекватно и навременно с увредената дървесина.

На срещата присъстваха инж. Виржиния Хубчева, директор на дирекция „Развитие на горския сектор”, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григор Гогов и зам.-изпълнителният директор инж. Валентин Карамфилов.

Сподели в: