Върни се горе

Поради изключително големия интерес и приключването на  приема по подмярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Мярка 4„Инвестиции в материални активи ” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. , Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще бъдат отворени за прием на заявления извънредно на 06.06.2015 г. (събота) с работно време – от 10:00 до 16:00 часа.

 
Сподели в: