Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров участва в среща на високо равнище на Международната организация по прехрана и земеделие към (FAO) и Европейската  банка за развитие и възстановяване. Срещата се проведе в Истанбул, Турция. На срещата бяха поставени въпроси, свързани с продоволствената сигурност на Черноморския и Средиземноморски регион, модели за взаимодействие между частния и държавен сектор по подсигуряване доброто функциониране на хранителната верига, както и  новите икономически предизвикателства, пред които е изправено съвременното  земеделие.

 

Зам.-министър Димитров подчерта значимостта на въпроса с хранителната сигурност на България и на региона, в който тя се намира. Особено значение тук имат системите за наблюдение и прогнозиране в сектора, така също и инструментите, намаляващи силните колебания в цените на основните хранителни стоки.  Важно е да има регионално сътрудничество и планиране на инвестициите за постигане на необходимите цели, бе сред акцентите поставени от зам.-министър Димитров.

 

В дискусията участваха министрите на земеделието на Русия, Египет, Казахстан, Сърбия, Турция, както и председателите на ФАО и Европейската банка за възстановяване и развитие.


Сподели в: