Върни се горе

 

Общо 406 заявления по схемите за хуманно отношение към птици и свине са подадени в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.

 

За помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците са подадени 308 заявления. Броят на животните, за които ще се предостави помощта е 3 595 746 - кокошки-носачки, родители – 1 415 017, бройлери – 8 992 834, патици – 1 895 899, пуйки – 10 390.

 

По схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” са подадени  98 заявления, а броя на животните е 45 451свине-майки и 1 071 191- свинете за угояване.

 

Държавната помощ и по двете схеми е със срок на прилагане до края на 2017 г. Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците и свинете, поети за най-малко 5 години. Средствата се предоставят на земеделски стопани, които доброволно се наемат да прилагат ангажиментите за хуманно отношение.

 

Сподели в: