Върни се горе

14 млн. лв. за противопожарни мероприятия в горите и закупуване на техника са предвидени през тази година. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов по време на представяне на готовността на горските служители за активния пожароопасен сезон, което се проведе на територията на Държавно горско стопанство-Брезник. Той подчерта, че инвестициите през настоящата година са повече от два пъти над инвестираните през 2015 г. 6 млн. лв. за техника, оборудване и изграждане на преградни съоръжения срещу пожари. „Тези инвестиции на практика са най-високите в държавните горски територии за превенция на пожари в последните над 25 години”, уточни той.

 

 

 

Заместник-министърът посочи, че средствата се използват освен за специализирана техника и за изграждане на противопожарни кули, оборудване на противопожарни депа и закупуване на предпазни средства и защитни облекла. Инвестициите покриват и всички дейности по изграждане и поддръжка на лесозащитни прегради пред възникнали пожари в горските територии. „Работи се съвместно с мобилните оператори за изграждане на система за наблюдение и превенция на пожари на територията на цялата страна, като се ползват техните вече изградени телекомуникационни преносни съоръжения, на които се поставят наши  термовизуални камери за засичане на горски пожари”, посочи зам.-министър Костов. По думите му,  това ще намали необходимостта от допълнителни инвестиции за изграждане на собствени кули и преносни съоръжения.

 

 

 

Доц. Георги Костов увери, че шестте горски предприятия имат готовност за реакция при възникване на пожари, като подчерта, че най-важна остава превенцията и информираността на гражданите за тяхното недопускане. В тази връзка той припомни готовността за приемане на сигнали от телефон 112, който е директно свързан с Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и улеснява гражданите при подаване на информация за възникнали пожари.

 

 

 

„Така възможността за реакция е много бърза, като до 30 минути подразделенията на горските предприятия и ИАГ могат да достигнат до всяка точка в държавните гори. Навлизаме в периода, в който възникване на горски пожари е много вероятно, предвид на високите температури и на територията на цялата страна вече е обявен пожароопасния сезон. Затова апелираме за внимание и отговорност при паленето на огън в близост до горите”, каза заместник-министърът на земеделието и храните. Той припомни, че изключително висок процент от пожарите в горите са предизвикани от човешка небрежност, близо 98%, в това число и преминали пожари от ожънати и запалени стърнища. Георги Костов  подчерта, че се работи и по информираността на земеделските производители, така че да се прекъсне напълно тази практика за почистване на земеделски имоти, особено в близост до горски територии.  

 

 

 

„Средно годишно България губи около 22 000 ха гори вследствие на горски пожари, което е съпоставимо с обема на законното годишно ползване на дървесина”, поясни още той.   По думите му, за възстановяване на горски масиви, поразени от пожари, са необходими много средства и време. Заместник-министър Костов посочи, че най голям брой пожари, макар и не по обем на засегната дървесина, има на територията на Ловеч и Кюстендил, което се обяснява с разпокъсаната собственост.

 

 

 

Благодарение на бързата реакция на горските структури и най-вече на нововъведения телефон 112, през миналата 2015 г. пожарите не преминаха от низови във върхови, подчерта от своя страна изпълнителният директор на ИАГ инж. Тони Кръстев.

 

 

 

По време на демонстрацията беше посетен и горски разсадник, където се отглеждат над 20 000 фиданки.  На събитието присъстваха и директорът на Югозападно държавно предприятие инж. Дамян Дамянов и главен инспектор Николай Николов.
Сподели в: