Върни се горе

Финансова помощ в размер на 436 797 лева получиха 1670 производители на овощни култури и десертно грозде. Държавната помощ се предоставя за поемане на част от разходите за производството на основни овощни култури и десертно грозде; за купуване на торове, продукти за растителна защита и поливна вода. Най-много са сключените договори в областите Сливен – 308, Пловдив – 234, Бургас – 210, Силистра – 136 и Кюстендил – 116 броя.

         

Общо 400 980 лева получиха 437 картофопроизводители от областите Благоевград, София-област, Перник и Смолян през 2013 г. по държавната помощ de minimis. Средствата покриват част от разходите за производството на картофи, за купуване на торове, продукти за растителна защита и поливна вода.

        

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години (2011 – 2013).  

    

Изплащането на средствата бе извършено, след като правителството одобри промени в план-сметката на ДФЗ за 2013 г., с което бяха осигурени допълнителни средства по бюджета на фонда, в частта „Държавни помощи”, необходими за финансиране на производителите на овощни култури, грозде и картофи.

Сподели в: