Върни се горе


МЗХ удължи срока за подаване на заявленията за директните плащания за кампания 2015 г. до 29 май без санкции, след допитване до браншовите организации в сектора. Министерството предложи три варианта на бизнеса – да няма удължаване на срока, той да бъде удължен с 2 седмици или с 1 месец. Браншовите организации изпратиха своите становища, в които одобриха 2 седмичния срок. Към момента са подадени над 110 000 заявления от земеделски производители, които обхващат над 3,40 млн. ха от общо 3,49 млн. ха използваема земеделска земя (към 2014 година). До момента общинските служби по земеделие работят по график и събота и неделя, за да могат да бъдат приети  и обработени всички заявления. В срок до 23 юни 2015 г. земеделските стопани могат да подават заявления с 1% санкция за всеки просрочен ден след 29 май 2015 година.

 

В кампанията бяха въведени и някои улеснения за самите земеделски стопани при подаване на заявленията. Те могат да виждат кадастралните имоти при очертаване на площите си, а с цел да се намалят застъпванията, в ИСАК те имат възможност да виждат и очертаните от другите стопани преди тях площи. Заради новостите в директните плащания през тази кампания, които са въведени в целия Европейски съюз, Министерството на земеделието и храните проведе и информационна кампания за земеделските стопани във всички 28 областни града на страната, като интереса към нея беше много голям.

 

По искане на браншовите организации беше удължен и срокът за подаване на документи за всички схеми за преходна национална помощ, както и за мерките по Програмите за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г.), за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане, подавано по реда Наредба № 5 от 27 февруари 2009 година.

 

През тази кампания беше въведено и изискването за задължително правно основание за ползването на земеделските земи, като по този начин се въвежда базова справедливост в поземлените отношения. В предходната кампания са получени около 100 млн. лв. субсидии за площи, за които не е имало правно основание за ползване. По този начин е била и намалена единичната ставка за декар, която са получили земеделските стопани.
Сподели в: